இடுகைகள்

வண்ணமில்லா வானவில்

கணினி எனக்கொரு போதிமரம்

சுத்தி சுத்தி வந்தீக

பொய் சொல்லும் புலன்கள்

இதயத்திலே ஓர் இசைத்தட்டு சுழலுது

தொலைந்த புத்தகம்

பணிவு:வாழ்வை உயர்த்தும் பண்பு

நிஜமாவே பேய் இருக்கா? இல்லையா?

பூமியில் வேற்றுலக வாசிகள்

இறைவனைக் காண முடியுமா?