இப்படியும் சில பூக்கள்

குரங்கு முகம்(Dracula Simia)
நிர்வாண மனிதன்(Orchis Italica) 


செவ்விதழ்(Psychotria Elata)
நடன மங்கை (Impatiens Bequaertii)

சிரிக்கும் வண்டு (Ophrys bomybliflora)
தொட்டில் பிள்ளை (Anguloa Uniflora)
அயல் கிரகவாசிகள் (Calceolaria Uniflora)
 
பறக்கும் வாத்து (Caleana Major)

சமாதானப்புறா (Habenaria Radiata)
கபால மலர் (Antirrhinum)நடன மங்கை
வெட்டுக்கிளி
Moth Orchid (Phalaenopsis)

Parrot Flower (Impatiens Psittacina)
Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)
Orchid That Looks Like A Ballerina
Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)

கருத்துகள்

அருள்நிதி .கிருஷ்ணமூர்த்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகவும் அதிசயமாக இருக்கிறது
Rajakamal இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
nice collection